Een meerwaarde

Wanneer betekent cross-collectie waarderen een meerwaarde?

  • Belang aantonen van een deelcollectie op hoger (Vlaams of internationaal) niveau
  • Noden aantonen van een deelcollectie op hoger (Vlaams of internationaal) niveau
  • Input verzamelen voor de argumentatie van een subsidieaanvraag met alle partners rond een deelcollectie (vb. in het kader van digitalisering, restauratie …)
  • Collectieafspraken voorbereiden tussen erfgoedbibliotheken, bv. met betrekking tot acquisitie, digitalisering enz.

Een voorbeeld

Er is een nieuwe subsidielijn opgericht voor de digitalisering van theatererfgoed. Enkele erfgoedbibliotheken besluiten hun krachten te bundelen en samen een subsidieaanvraag in te dienen voor het digitaliseren van hun collecties vroegmoderne toneelteksten. Om hun aanvraag te versterken waarderen ze deze collectie als geheel zodat ze het belang van vroegmoderne toneelstukken voor de hedendaagse samenleving kunnen duiden. Door het traject zeer participatief op te zetten kunnen ze ook met recht en rede aantonen dat de onderzoeksgemeenschap én de theaterwereld hier echt op zitten te wachten.

  • Dossierpagina
  • |
  • 05-12-2019