EVEN VOORSTELLEN: ONZE NIEUWE MEDEWERKER

Foto Sara Moens

Eind juni startte Sara Moens als nieuwe vaste medewerker bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Even voorstellen

Al van jongs af aan bezit ik een heuse passie voor geschiedenis en erfgoed. Daarom koos ik voor de opleidingen geschiedenis en cultuurmanagement. Na mijn studies werkte ik als onderzoeker en kwam ik dagelijks in contact met historisch erfgoed, bewaard in archieven en erfgoedbibliotheken. De middeleeuwse monniken en nonnen van de Zuidelijke Nederlanden en hun intrigerende levens en verhalen vormden de leidraad en inspiratie doorheen mijn onderzoek. Ik gaf ook les aan studenten en begeleidde hen bij hun eerste stappen in bibliotheken, handschriftencollecties en archieven. Het voorbije jaar werkte ik als beleidsondersteuner aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, waar ik onder andere meewerkte aan de regeerbijdrage, het advies van het departement aan de nieuwe regering. Door deze brede blik kreeg ik een goed inzicht in de recente tendensen in het Vlaamse cultuur- en erfgoedbeleid, zoals het waarderen van collecties, het belang van participatie, duurzaamheid en de impact van superdiversiteit.

Wat ga ik doen bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken sta ik in voor alles rond collectiebeleid. Zeker bij bibliothecair erfgoed is een meer strategische omgang met collecties van groot belang. Erfgoedbibliotheken bewaren immers in de regel publicaties die in meervoud verspreid en dus ook verzameld kunnen worden. Door hun eigen collectie grondig te kennen én over de grenzen van die collectie heen te kijken kunnen erfgoedbibliotheken beter onderling afstemmen, hun collectieprofiel aanscherpen en doordachte keuzes maken bij het beheer van hun collectie. Daarom is collectiebeleid een prioriteit voor Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Voor het opmaken van collectiebeleidsplannen, het ondersteunen van collectieafspraken (zoals rond seriële overheidspublicaties in het kader van GovPub) en het uitbouwen van een Collectie Vlaanderen (Flandrica) kan je dus vanaf nu bij mij terecht! Ik help je bovendien graag verder met vragen rond het behoud en beheer van collecties bibliothecair erfgoed, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van UPLA, depotwerking of advies bij calamiteiten.

 

Wie een strategisch collectiebeleid wil uitbouwen, moet natuurlijk goed weten wat er allemaal in die collectie zit en waarin precies de betekenis ligt van de waardevolle collectie. Die betekenis bepalen wordt ‘het waarderen van erfgoed’ genoemd en helpt een erfgoedbibliotheek haar keuzes – op vlak van collectiezwaartepunten, digitaliseringsprioriteiten, conserveringsnoden enz. – te onderbouwen. Mijn allereerste opdracht bestaat er dan ook in het pilootproject Wijzer Waarderen, dat loopt sinds de zomer van 2017, tot een goed einde te brengen. In dit project onderzoekt Vlaamse Erfgoedbibliotheken, met steun van de Vlaamse overheid, hoe ze de bestaande modellen uit de museum- en archiefwereld kan vertalen naar de sector van de erfgoedbibliotheken. Al doende ontwikkelen we een methode om over de grenzen van collecties heen te waarderen (‘cross-collectie’). Daarnaast voorzien we in het najaar een hands-on toolbox voor wie zelf aan de slag wil. De resultaten van de waarderingstrajecten nemen we duurzaam op in onze Collectiewijzer. En natuurlijk gaat Vlaamse Erfgoedbibliotheken ook na afloop van dit project verder met waarderen!

 

Zoals je ziet, zal ik geen tijd hebben om me te vervelen. Ik kijk er naar uit!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-07-2019
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)